Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Strony


  • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
  • Psychoterapii
  • 84-104 Jastrzębia Góra
  • ul. Nasza 2
  • tel. 58 523 84 73

  • oraz

  • Oddział w Kościerzynie
  • ul. Wyspiańskiego 18a
  • 83-400 Kościerzyna

  • tel. 58 572 13 91

Testy

Czy jesteś uzależniony od alkoholu?


AUTODIAGNOZA

Korzystanie z testów ułatwiających diagnozowanie zostało zapoczątkowane w latach 40 tych i ma pomóc w uchwyceniu grupy osób pijących problemowo, u których wykryto wczesne objawy ryzykownego lub szkodliwego. picia oraz postawienie diagnozy. uzależnienia.
Najczęściej stosowane testy to : CAGE, MAST, RAPS 4, test Woronowicza, AUDIT, Test Baltimorski.
Test Baltimorski

Jest to jeden z często używanych w Polsce testów, który powstał w Johns Hopkins University - amerykańskim szpitalu. Poniżej znajdują się pytania do testu.
Interpretacja wyników
• W przypadku udzielenia choćby jednej twierdzącej odpowiedzi należy zachować ostrożność i zmienić swój styl picia, ponieważ można stać się alkoholikiem
• Dwie pozytywne odpowiedzi świadczą o tym, że z dużym prawdopodobieństwem jest się już osoba uzależnioną
• Trzy lub więcej odpowiedzi twierdzących , bezsprzecznie oznacza uzależnienie

(Woronowicz 1993 s.30)
TEST RAPS
Test ten jest testem przesiewowym, poniżej znajdują się tylko cztery pytania, każde z nich ma dużą wartość diagnostyczną. Wystarczy jedna pozytywna odwiedź, aby rozważać prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

AUDIT
Światowa Organizacja Zdrowia w końcówce lat 80-tych wprowadziła test AUDIT do stosowania w oparciu o kryteria uzależnione przedstawione w ICD-10.
Jak ocenić picie?
Spożycie alkoholu można określać jako miara gramów wypitego alkoholu lub też stosując miarę porcji standardowych. W krajach Europy przyjmuje się, że taka porcja posiada zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja standardowa alkoholu (czyli 10g czystego, 100% alkoholu) znajduje się w ok. 250ml piwa o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40.

Poniżej znajduje się instrukcja.

Interpretacja wyników:


Patrząc na ryzyko konsumpcji alkoholu, niebezpieczne jest picie podczas jednego spotkania , nawet jeśli jest to okazjonalne, dużych ilości alkoholu. Sporadyczne upijanie się, które jest obarczone odpowiedzialnością za część szkód zdrowotnych jest rozumiane jako wypijanie co najmniej 60 g alkoholu przy jednej okazji.

Patrząc na przedstawione powyżej limity należy podchodzić do nich z dużą dozą ostrożności, ponieważ nie ma optymalnych kryteriów „bezpiecznego” picia. Dla jednych dana ilość wypijanego alkoholu może być bezpieczna, a dla drugiego człowieka może okazać się niezwykle szkodliwa. Wszystko to zależy od indywidualnych różnic między ludźmi. Nie ma gwarancji, że jakieś limity dadzą pewność, że pijąc w dany sposób nie popadnie się w uzależnienie.
Warto jednak mieć ich świadomość, ponieważ mogą pomóc w analizie i ocenie aktualnego stylu picia i być motorem do zmniejszenia ilości wypijanego alkoholu.

Jakimi jeszcze cechami poza wynikami testu AUDIT wyróżniają się osoby pijące w sposób szkodliwy od osób uzależnionych? To w jaki sposób piją osoby uzależnione i osoby pijące szkodliwe może być bardzo zbliżony. Natomiast to co ich od siebie różni to rozpoznawane u osób chorych objawów uzależnienia: przede wszystkim głodu alkoholowego, zespołu abstynencyjnego i braku kontroli nad ilością i częstotliwością wypijanego alkoholu.
Rozumiemy przez to, że osoba uzależniona czuje silny, niepohamowany przymus czy pragnienie sięgnięcia po alkohol, odczuwa wiele różnorodnych dolegliwości fizycznych i psychicznych po zaprzestaniu czy znacznym zmniejszeniu ilości wypijanego alkoholu (drżenie mięśniowe, nadpotliwość, problemy ze snem, niepokój, lęk, drażliwość ), które to ustępują w momencie spożycia kolejnej dawki alkoholu oraz pije alkohol w sposób odbiegający od tego jak naprawdę chce(pije dłużej i więcej niż zamierza, mimo planowanej abstynencji łamie ją sięgając po alkohol).

Gdy picie kwalifikuje się do wzorca o niskim poziomie ryzyka
W sytuacji, gdy wynik testu AUDIT jak również analiza ilości wypijanego alkoholu wskazują na picie o małym poziomie ryzyka warto przestrzegać pewnych zaleceń:

• W sytuacji codziennego picia alkoholu warto zachować co przynajmniej dwa dni abstynencji w tygodniu (dobrze, gdy jest to dzień po dniu).
• Absolutnie należy zachować abstynencję w okresie ciąży, karmienia piersią, jak również zażywania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, prowadząc samochód i w innych sytuacjach, gdy spożywanie nawet małych ilości alkoholu niesie za sobą ryzyko negatywnych konsekwencji dla pijącego lub społeczeństwa.
• Warto monitować swoje picie, powody sięgania po alkohol a także odpowiedź swojego organizmu na niego oraz zmiany w stylu picia.
• Nie powinno się lekceważyć krytycznych uwag dotyczących picia – otoczenie zazwyczaj szybciej zauważa negatywne zmiany w stylu picia alkoholu niż osoba pijąca.
• Dobrze jest zwiększać zakres swojej wiedzy dotyczącej alkoholu i możliwych zagrożeń, jakie towarzyszą spożywaniu alkoholu. Pijący nie są obiektywnymi znawcami w tym zakresie. Potoczna wiedza dotycząca działania alkoholu jest nasiąknięta różnymi nieprawdziwymi przekonaniami, które mają za zadanie zracjonalizować fakt picia alkoholu.
• Należy szanować decyzje innych osób o zachowywaniu abstynencji. Dobrze jest wspierać osoby niepijące, nie namawiając czy zmuszając ich do picia, a także wspierając ich w momencie, gdy są oni narażeni na naciski czy presję otoczenia.

Gdy wyniki testu wskazują na występowanie picia ryzykownego i szkodliwego wówczas jest to moment, w którym bezapelacyjnie należy ograniczyć ilość wypijanego alkoholu, ponieważ albo rodzi już ono duże problemy (picie szkodliwe), albo nieuchronnie dojdzie do ich powstania, jeśli obecny styl picia nie zostanie zmodyfikowany (picie ryzykowne).

Jak postępować:
• Początkowo dobrze byłoby przez tydzień, dwa a nawet miesiąc całkowitą abstynencję. Jest to czas potrzebny naszemu organizmowi, by powrócił do normy.
• Gdy dochodzi już do sytuacji, w której planujesz wypić alkohol dobrze jest przed rozpoczęciem zawrzeć z samym sobą umowę dotyczącą sztywnego limitu ilości wypijanego alkoholu (czyli maksymalna ilość dziennego, tygodniowego i okazjonalnego picia alkoholu). Warto w tym miejscu oprzeć się na danych umieszczonych w tabeli określającej wzorce spożywania alkoholu.
• Gdy okazuje się że wypijasz alkohol codzienne dobrze jest zaplanować odstawienie do na dwa dni w tygodniu (najlepiej dzień po dniu).
• Warto zapisywać sobie w notesie przez miesiąc wszystkie sytuacje i ilości wypitego alkoholu według schematu: data, okoliczność (gdzie, z kim), rodzaj alkoholu, wypita ilość. Ta propozycja zdaje się być czasochłonna i skomplikowana, ale jej efekty przynoszą bardzo duży skutek w ograniczaniu pica. Opierając się tylko na swojej pamięci, łatwo można wyprzeć niektóre fakty z tego zakresu.
• Pod koniec każdego tygodnia należy (opierając się na zawartych w tabeli przelicznikach) zsumować ilość skonsumowanego przez siebie czystego alkoholu podając go w gramach: w przeciągu ciągu dnia, tygodnia, lub też przy jakieś większej okazji.
• Porównanie rzeczywistego spożycia z określonym wcześniej limitem picia pozwoli określić, czy i w jakim stopniu udało się podtrzymać wcześniej podjętą decyzję ograniczenia picia. • Jeśli działania kończą się powodzeniem, ale spożywanie alkoholu nie jest na poziomie ryzyka niskiego, dobrze jest jeszcze przeanalizować możliwość kolejnego pomniejszenia ilości i częstotliwości picia alkoholu i w kolejnym tygodniu dostosować się do obniżonych limitów.
• Jeśli działania zakończyły się porażką należy przestudiować zapiski związane z piciem w ciągu tygodnia oraz okoliczności, w jakich wypijany był alkohol i rozważyć dlaczego nie udało się pić zgodnie z założonym planem. Może przyczyną jest to, że spożywany był przez państwa alkohol wysokoprocentowy? Być może picie alkoholu było zbyt szybkie? Warto zastanowić się również nad tym czy nie ma na to wpływu towarzystwo w którym piliście (osoby, które przeważnie dużo piją), miejsca, w których przebywaliście (np. danych pubach czy barach), a może nadmierne picie związane było z przeżywaniem silnego stresu, lęku, nudy, konfliktu, złego samopoczucia, problemami ze snem?
• Postarajcie się państwo od następnego tygodnia wcielić w życie wskazówki wychodzące z przeprowadzonej autoanalizy, np. wybierając zamiast napoi wysokoprocentowych te niskoprocentowe, zwalniać tempo wypijania konkretnej dawki alkoholu, wystrzegać się sytuacji, które jednoznacznie namawiają czy zachęcają was do picia większej ilości alkoholu, a także tych, w których macie problem z odmawianiem.
• Zdecydowaną korzyścią związaną z ograniczeniem picia alkoholu będzie z pewnością dobre samopoczucie zarówno psychiczne jak i fizyczne, polepszenie więzi z innymi, mniej kłopotów, a także korzyści materialne (alkohol jest drogi).
• W sytuacji gdy nie udaje się ograniczyć spożywania alkoholu przez okres kilku tygodni należy koniecznie skonsultować swoją sytuacje ze specjalistą pracującym w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu. Terapeuta pomoże określić przyczynę niepowodzenia i zaproponuje inne opcje rozwiązania problemu alkoholowego. Spis miejsc, w których można szukać pomocy , z podziałem na województwa można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Agencji. Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych www.parpa.pl w belce „placówki. leczenia. uzależnienia”.
• Porada specjalisty jest bezpłatna (także dla ludzi nieubezpieczonych), nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Jedynym wymaganym dokumentem jest dokument potwierdzający tożsamość, a osoby ubezpieczone dobrze, by zabrały dokument potwierdzający ubezpieczenie. Jeśli masz taką możliwość warto wcześniej umówić wizytę telefonicznie by nie czekać w kolejce. • Osoby zainteresowane ograniczeniem picia zapraszamy do lektury:
- W. R. Miller, R. F. Munoz: „Picie kontrolowane,“ Wydawnictwo PARPAMEDIA, 2006,

Jeśli istnieje podejrzenie uzależnienia nie wystarczy tylko wykonanie test AUDIT , nie może on być podstawą pełnej diagnozy uzależnienia od alkoholu. Jeśli jednak wyniki testu i jego analiza jakościowa sugerują uzależnienie:

• Bezwzględnie należy sprawdzić podejrzenie uzależnienia konsultując swój przypadek ze specjalistą pracującym w placówce lecznictwa uzależnienia od alkoholu. Rozmowa z terapeutą dotycząca sposobu picia alkoholu i łączących się z tym problemów pozwoli określić, czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu i osobie tej zostanie udzielona pomoc polegająca na wspólnym opracowaniu strategii poradzenia sobie z tą sytuacją.
• Oczywiście wizyta w poradni nie jest tożsama z podjęciem terapii uzależniania od alkoholu. Nie ma takiej możliwości, by zmusić kogokolwiek do rozpoczęcia leczenia, zawsze ta decyzja jest podejmowana przez osobę zmagającą się z problemem alkoholowym.
• Warto do placówki przyjść absolutnie trzeźwym, dlatego dobrze jest na kilka dni przed wizytą w poradni nie spożywać w ogole alkoholu.
• Dobrze jest poprosić jakąś osobę, która nie nadużywa alkoholu, a jest życzliwa i wspierająca wobec decyzji o pójściu do terapeuty, by towarzyszyła w drodze do poradni
• Nie warto odraczać spotkania w poradni, po raz kolejny próbując udowodnić sobie, że ma się cały czas kontrolę picia. Osoby uzależnione mają różne doświadczenia związane z próbami kontroli picia, niestety efekty są marne. Kolejne zmagania pogłębiają tylko problem.

• Osoby, które pragną zgłębić wiedzę na temat uzależnienia i o metodach leczenia uzależnienia odsyłamy do książek:
  - V. Sommer: „Już dość”, Wydawnictwo PARPAMEDIA, 2007,
 - J. Lindenmeyer: „Ile możesz wypić”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
  Za: J. Fudała: „Czy moje picie jest bezpieczne”, PARPAMEDIA, 2007