Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Strony • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
 • Psychoterapii
 • 84-104 Jastrzębia Góra
 • ul. Nasza 2
 • tel. 58 523 84 73

 • oraz

 • Oddział w Kościerzynie
 • ul. Wyspiańskiego 18a
 • 83-400 Kościerzyna

 • tel. 58 572 13 91

Kadra

Zespół NZOZ „Terapia-24” Ośrodka Psychoterapii stanowią osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się terapią uzależnień, psychoterapią i pomocą psychologiczną.

W swoim gronie mamy:

 • - psychoterapeutów;
 • - specjalistów terapii uzależnień;
 • - instruktorów terapii uzależnień;
 • - psychologów i pedagogów;
 • - lekarza chorób wewnętrznych;
 • - lekarza specjalistę psychiatrę;
 • - pielęgniarki;
 • - trzeźwiejących alkoholików;

Współpracujemy z NZOZ „MediCenter” w Kościerzynie, gdzie wykonujemy m.in. badania morfologii.W trosce o jakość usług, Ośrodek poddał się w lipcu 2013 roku superwizji, z której wynika, że program merytoryczny nie budzi żadnych wątpliwości.
We wrześniu 2014 roku przeszliśmy też superwizję Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień z Gdańska, który nadzoruje wszystkie placówki lecznictwa odwykowego z ramienia PARPA


W lipcu 2013 roku członkowie naszego zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień. Dołączyliśmy do listy około 40 placówek w kraju, których personel złożył takie oświadczenie. Lista prowadzona i weryfikowana jest przez Komisję do Spraw Etyki powoływaną przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Kodeks Etyki Terapeuty Uzależnień

W październiku 2013 roku nasi terapeuci wzięli udział w organizowanym przez "Pracownię Psychologiczno - Pedagogiczną, Szkolenia, Diagnostyka, Psychoterapia" przy udziale merytorycznym "CARE BROK. Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w Broku" szkoleniu podwyższającym umiejętności zawodowe pt. "Metody i techniki prowadzenia psychoterapii uzależnień"

Praca całego personelu oceniana jest na bieżąco i jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do umiejętności bądź postawy moralnej, rozstajemy się z takimi osobami. Bezpieczeństwo i zachowanie w tajemnicy spraw pacjentów, to dla nas najważniesza sprawa.


Podstawą prawną systemu lecznictwa odwykowego w Polsce stanowią:


· Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami) w art. 21 oraz
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu z dnia 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie ww. aktów prawnych:

- Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej


Nasz Ośrodek zarejestrowany pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Terapia-24" Ośrodek Psychoterapii jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000167652. W ramach NZOZ "Terapia-24" funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień.
 • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - kliknij • Jesteśmy tutaj dla Ciebie i Twojej rodziny. Służymy naszą wiedzą,
  profesjonalizmem i niejednokrotnie własnym doświadczeniem.
  Wszystkie osoby w zespole łączy jedno:
  CHĘĆ NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM ORAZ ICH BLISKIM