Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Strony • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
 • Psychoterapii
 • 84-104 Jastrzębia Góra
 • ul. Nasza 2
 • tel. 58 523 84 73

 • oraz

 • Oddział w Kościerzynie
 • ul. Wyspiańskiego 18a
 • 83-400 Kościerzyna

 • tel. 58 572 13 91
 • fax 58 684 91 53

Warunki i zasady użytkowania strony www.terapia-24.pl

Witamy na naszej stronie. Jeżeli będziecie Państwo kontynuować przeglądanie i korzystanie z naszej strony, oznacza to, że zgadzacie się Państwo na przestrzeganie następujących zasad oraz warunków użytkowania, które razem z regulaminem ochrony prywatności, nazywają związek pomiędzy "Terapia-24" a Państwem w odniesieniu do owej witryny.
 • Posługiwanie się niniejszym portalem uwzględnia następujące zasady posługiwania się:
 • - treść stron tej witryny ma na celu jedynie udzielenie ogólnych informacji Może ona zmieniać się bez wcześniejszego uprzedzenia,
 • - ani my, ani inna trzecia strona , nie dajemy pewności co do dokładności, pełności, ram czasowych, wykonania, jak również przydatności danych i treści odszukanych lub zaproponowanych na tej witrynie dla danego szczegółowego celu. Dane oraz materiały mogą posiadać błędy i niezgodności. Za takowe niedokładności odpowiedzialności nie ponosimy, w szerokim rozumieniu dozwolonym przez prawo,
 • - z materiałów i informacji umieszczonych na tym portalu posługujecie się Państwo tylko na własną odpowiedzialność. Prosimy upewnić się, że usługi, produkty, materiały lub dane dostępne na niniejszej witrynie, odpowiadają Państwa potrzebom ,
 • - owa witryna zawiera treści, które są naszą własnością. Materiał ten zawiera, aczkolwiek nie ogranicza się do: układu, kształtu, projektu, wyglądu, i szaty graficznej. Każde kopiowanie jest zakazane, chyba że pozostaje w zgodzie z adnotacją o prawach autorskich, stanowiąca część owych warunków i zasad
 • - wszelkie znaki firmowe umieszczone na tej witrynie, które nie należą do własności lub nie są objęte licencją operatora, są odznaczone na stronie,
 • - nieautoryzowane korzystanie z niniejszej strony może być przyczyna roszczenia o odszkodowanie lub stanowić przestępstwo,
 • - co pewien czas owa witryna może zamieszczać linki do innych stron internetowych. Linki te są opublikowane są dla Państwa wygody, aby powiększać zakres informacji. Nie należy tego rozumieć jako wyrażanie bezpośredniego poparcia dla owych stron. Nie bierzemy odpowiedzialności za materiały umieszczone na stronach, do których te linki prowadzą, - tworzenie linków do innych stron jest możliwe tylko po udzieleniu zgody pisemnej "Terapia-24",
 • - użytkowanie tego portalu i ewentualne wątpliwości wynikające z korzystania z niego podlegają regulacji polskiego prawa.
>