Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Stronypiekne tereny
  
nasz ośrodek
  
pokoje
  
jadalnia
  
pokoje pensjonariuszy


  • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
  • Psychoterapii
  • 84-104 Jastrzębia Góra
  • ul. Nasza 2
  • tel. 58 523 84 73

  • oraz

  • Oddział w Kościerzynie
  • ul. Wyspiańskiego 18a
  • 83-400 Kościerzyna

  • tel. 58 572 13 91

Oferta

Terapia w naszym Ośrodku obejmuje uzależnienia od:

Uzależnienie od Internetu i komputera

Komputer służy do tego, aby ułatwić ci pracę,
Której bez niego w ogóle byś nie miał.


Prawo Murphy’ego
Gdy w latach 50. pojawiły się pierwsze próby porozumiewania się pomiędzy pierwszymi wzorami komputerów, nikt nie spodziewał się tego, że z biegiem lat stanie się to poważnym problemem społecznym jak i zdrowotnym. Komputer oraz internet posiadają mnóstwo zalet ale także i wad- mogą powodować uzależnienie. Na to zjawisko zwłaszcza narażone są dzieci, bowiem z uwagi na są niedojrzałoś,ć szybciej przebiega u nich proces zależności psychicznej. Komputer, który stał się niezbędny w życiu rodzinnym, niestety zdarza się że czasem zastępuje dziecku spotkania rodzinne, zabawy z przyjaciółmi czy uprawianie sportu. Zbyt szybkie a szczególnie niekontrolowane przez osoby dorosłe korzystanie z komputera i interntu sprawiają, że zamiast być dobrym wspomagaczem nauki i rozwoju osobistego stają się źródłem niebezpieczeństwa i różnego rodzaju trudności. W literaturze przedmiotu spotykamy się z różnymi nazwami dotyczącymi tego samego zjawiska jakim jest uzależnienie od internetu. Są to: siecioholizm, netoholizm, internetoholizm, IRCoholizm. Popularne stało się również stosowanie skrótu IAD (Internet Addiction Disorder) oznaczającego Zespół Uzależnienia od Internetu (ZUI). Dopuszczalne jest także określenie infoholizm, choć pojęcie to jest szersze. Oznacza dokładnie niekontrolowane przebywanie człowieka w cyberprzestrzeni. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne szacuje, że osób uzależnionych od interntu jest około 6%. Natomiast 30% ludzi korzystających z niego traktuje go jako formę ucieczki przed rzeczywistością.

Objawy uzależniania od internetu.
O uzależnieniu możemy mówić wówczas, gdy komputer zaczyna zajmować coraz więcej miejsca w życiu człowieka. Ilość godzin spędzanych w internecie zaczyna rosnąć (osoby które spełniają kryteria zależności od internetu spędzały w nim od 38 do 40 godzin tygodniowo). Jest on używany w celu odreagowania, dania nagrody samemu sobie, relaksu a także ucieczki od rzeczywistości. Ważnym kryterium jest również ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z internetu, czyli problemów z komunikacją z bliskimi, zaniedbywanie swoich obowiązków a także rosnące kłopoty finansowe.

Zauważyć można następujące objawy :
-poświęcanie coraz większej ilości czasu na korzystanie z komputera, przy jednoczesnym ograniczaniu czasu na inne alternatywne zainteresowania
-lekceważenie zadań związanych ze szkołą, z pracą lub rodziną na rzecz surfowania po internecie
-kłamanie na temat ilości czasu spędzanego w sieci
-podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego w Internecie
-wydawanie coraz to większej ilości pieniędzy na akcesoria związane z tematyką komputerową
-doświadczanie negatywnych stanów rozdrażnienia, niepokoju, bezradności, a nawet reagowanie agresją w sytuacji, gdy korzystanie z internetu zostanie uniemożliwione czy przerwane
-subiektywne poczucie pragnienia lub przymusu korzystania z internetu

Test: Czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu?

Odnosząc się do informacji zawartych wyżej, ważne jest podkreślenie problemu uzależnienia od komputera i internetu u dzieci. Przeprowadzone w 2008 roku badania wykazały, że około 40% polskich dzieci już przed skończeniem dziewiątego roku życia zaczęło samodzielnie użytkować komputer. Z drugiej strony niespełna 30% rodziców deklaruje, że wie, jakie zagrożenia niesie za sobą korzystanie z komputera i internetu. Poniżej zaprezentowany został test, który warto wykonać i sprawdzić czy Twoje dziecko bezpiecznie z niego korzysta.
Skutki nadużywania internetu jakie obserwować możemy u dzieci:

- zaburzenia emocjonalne, problemy z koncentracją uwagi
- wyobcowanie z rzeczywistego świata
- zaburzenia więzi emocjonalnej z bliskimi
- wyzwalanie agresji, prowokowanie zachowań destruktywnych
- utrata umiejętności nawiązywania i kształtowania relacji z rówieśnikami
- używanie zwrotów językowych zapożyczonych z internetu
- uzależnienie od gier komputerowych
Innym zagrożeniem może być zawieranie zagrażających znajomości a także uleganie różnym rodzajom manipulacji (dzieci mogą wpaść w sidła pedofili, a także stać się ofiarami pornografii dziecięcej czy sekt).

Związane ze zdrowiem:
Tu wyróżnić należy przede wszystkim chroniczne zmęczenie związane z częstym przesiadywaniem dzieci przed komputerem do nocy, zaniedbywanie posiłków, wyglądu zewnętrznego, nieprawidłowy rozwój układu kostno-mięśniowego, powstające i pogłębiające się wady postawy, problemy ze wzrokiem związane z promieniami emitowanymi przez monitor, podatność na infekcję, podrażnienia skóry, a także bezsenność czy nadpobudliwość.

Jak wygląda leczenie uzależnienia od internetu?
Leczenie zbliżone jest do programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy hazardu.