Ośrodek leczenia uzależnień, odtrucie i odwyk - terapia uzależnień

Serwis Stronypiekne tereny
  
nasz ośrodek
  
pokoje
  
jadalnia
  
pokoje pensjonariuszy


  • NZOZ "Terapia-24" Ośrodek
  • Psychoterapii
  • 84-104 Jastrzębia Góra
  • ul. Nasza 2
  • tel. 58 523 84 73

  • oraz

  • Oddział w Kościerzynie
  • ul. Wyspiańskiego 18a
  • 83-400 Kościerzyna

  • tel. 58 572 13 91

Oferta

Terapia w naszym Ośrodku obejmuje uzależnienia od:

Narkomania - ogólna charakterystyka

Narkomania – oznacza stałe lub czasowe zażywanie substancji odurzających w celu poprawy samopoczucia. Prowadzi do uzależnienia lub jest jej wynikiem.
Narkotyk (od gr. narcotikos, co znaczy dosłownie oszałamiający) jest to substancja, której działanie powoduje zniesienie bólu, euforię czy oszołomienie. Regularne spożywanie jej powoduje uzależnienie. Nazwa narkotyk przeważnie odnosi się do opiatów zwanych narkotycznymi środkami znieczulającymi. W społeczeństwie jednak termin ten określa każdą nielegalną substancję psychoaktywną stosowaną do celów pozamedycznych. Początkowo narkotyki wywołują euforię, poprawę samopoczucia. Jednakże w dalszym okresie ich zażywania doprowadzają do uszkodzeń narządów i tkanek, zaburzają ważne funkcje organizmu, a często stanowią zagrożenie dla życia.
Zażywanie narkotyków może prowadzić do uzależniania psychicznego charakteryzującego się odczuwaniem przez biorcę silnej potrzeby zażycia narkotyku aby osiągnąć maksymalny poziom funkcjonowania organizmu i łączącego się z tym dobrego samopoczucia. Uzależnienie psychiczne dotyczy nadużywania narkotyków z każdej grupy. Uzależnienie fizyczne dotyczy tylko niektórych grup narkotyków. Związane jest z fizjologiczną adaptacją organizmu do systematycznego przyjmowania danej substancji. Do tego rodzaju zależności dochodzi wówczas gdy narkotyk tak mocno włącza się w procesy zarówno fizjologiczne jak i biochemiczne organizmu, ze jego odłączenie prowadzi do zakłócenia tych procesów. Skutkuje ostrymi powikłaniami zdrowotnymi oraz zagrożeniem życia. W uzależnieniu fizycznym dominujące jest stałe pragnienie przyjmowania narkotyku pomimo świadomości jego szkodliwości a także wystąpienie zespołu odstawiennego w sytuacji nagłego zaprzestania jego zażywania.
Niektórzy autorzy podają jeszcze definicje uzależnienia społecznego jako potrzeby powtarzania zażywania środków psychoaktywnych pod naciskiem grupy społecznej czy panującej mody.

Narkotyki możemy podzielić ze względu na drogi wchłaniania na:
• dożylne
• doustne
• wziewne

W uzależnieniu od narkotyków tym co charakterystyczne to przemożna potrzeba lub pragnienie kolejnego przyjęcia danej substancji. Narkomania może występować w formie zależności fizycznej, dotyczy to tylko pewnych grup narkotyków jak np. opioidy (morfina, heroina). Następują w sytuacji adaptacji nerwowego układu do obecności danego narkotyku. W momencie odstawienia środka uzależniającego następują zaburzenia zwane zespołem abstynencyjnym, który może przyjmować bardzo różnorodną postać. Charakter tych zaburzeń wynika z okresu brania danego narkotyku a także jednorazowej dawki. Głód narkotykowy jest bardzo duży, i łączyć się może z zrachowaniami związanymi z koniecznością ich zdobycia. Mogą to być zachowania zupełnie nieprzewidywalne, które mogą wprowadzić człowieka na drogę przestępcza. Specjaliści twierdza, że ilość zażywanych dawek wzrasta z czasem, ponieważ następuje zmiana tolerancji przez organizm i każde kolejne wzięcie narkotyku osłabia odpowiedz organizmu na konkretną ilość. Przy długim czasie trwania uzależnienia ilości wymagane do zaspokojenia głodu wzrastają do dawek śmiertelnych. Gdy mówimy o problemie narkomanii w grę wchodzi także zjawisko uwikłania środowiska bliskiego narkomanowi. Istotną kwestia jest to, iż cala procedura zażywania narkotyków jak również handel nimi czy ich rozprowadzanie jest przestępstwem. Uzależnienie od narkotyków i środków psychoaktywnych jest jedną z najtrudniejszych form uzależnienia pod względem jego leczenia. Zażywanie narkotyków ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, które prowadzić może do ogólnego wyniszczenia organizmu a także zaburzeń psychicznych.

W Polsce najbardziej znane i najczęściej zażywane narkotyki to marihuana i haszysz. Są to środki psychoaktywne, które powszechnie uznawane są za nieszkodliwe lub ewentualnie ze znikomym działaniem negatywnym na zdrowie człowieka. Młodzież i dzieci podobnie jak osoby dorosle reagują na działanie konopi. Można wyróżnić kolejne fazy działania konopi, między nimi następują okresy uspokojenia a także "wyciszenia psychicznego":
• faza dobrego samopoczucia i euforii z cechami wielomówności i napadami nagłego nieukierunkowanego śmiechu,
• faza dużej wrażliwości zmysłowej, przede wszystkim dotyczy to zmysłu słuchu i wzroku z dezorientacja poczucia czasu i przestrzeni, czasami z napadami ostrego lęku,
• faza ekstatyczna,
• faza snu i przebudzenia.

Objawy te z reguły nie trwają dłużej niż dobę. Jeżeli symptomy psychotyczne doznawane są w ciągu następnych kilku dni zawsze oznaczają iż z organizmem dzieje się cos niepokojącego i konieczna jest konsultacja psychiatryczna. Niechciane działanie konopi (które zauważyć można także przy używaniu okazjonalnym) - stan zatrucia - nie jest zagrażające dla życia. Oznaki zatrucia mogą mieć miejsce nawet po zastosowaniu małej dawki konopi, która dla kogoś innego nie stanowi dawki toksycznej. Reakcja na ten narkotyk jest bardzo indywidualna i różnorodna; ulega zmianie w zależności od stanu psychicznego w danym momencie zażywania substancji, cech osobowościowych, posiadanej wiedzy na temat działania konopi, jak również doświadczeń czy oczekiwań z tym związanych.
Zasadniczą oznaką zatrucia konopiami jest intoksykacyjna psychoza (pod postacią przede wszystkim omamów słuchowych, wzrokowych, pseudoomamów, przyspieszenia lub zwolnienia toku myślenia, derealizacji, urojeń np. prześladowczych, czasami przymglenie świadomości).
Oprócz tego mogą wystąpić: lek, niepokój, bezsenność, zagubienie.
Objawy psychotyczne z reguły ustępują po paru dniach. Zażywanie konopi ma wpływ także na fizjologię człowieka. Mogą pojawić się następujące syndromy somatyczne dotyczące układu krążenia (tu przede wszystkim wyróżniamy przyspieszenie tętna, zwiększenie ciśnienia i zaburzenia ortostatyczne), układu pokarmowego (wysuszenie błony śluzowej jamy ustnej, wzmożone łaknienie); mogą pojawić się: bóle głowy, przekrwienie spojówek, rzadko hipertermia. Oprócz stanów występujących bezpośrednio po użyciu konopi osoby które sporadycznie stosują te środki są narażone na:

• doznawanie urazów (wypadki drogowe, w szkole) związane z gorszą sprawnością psychofizyczną,
• rozwój uzależnienia, zwłaszcza u osób z problemami natury psychicznej, oraz z rodzin, w których istnieją zaburzenia psychiczne. Mimo niejednorodnych wyników badań, przyjmuje się, że okazjonalne przyjmowanie konopi może poprzedzać przyjmowanie narkotyków z grupy opioidów lub nałogowe picie alkoholu,
• pojawienie się przewlekłego psychotycznego stanu, który zmusza do różnicowania z innymi psychozami, takimi jak schizofrenia.

Ważne jest to że długotrwale palenie marihuany zwłaszcza przez młodzież, powoduje wystąpienie tzw. zespołu amotywacyjnego związanego z utratą zainteresowania codziennymi obowiązkami a także zainteresowaniem otaczającym światem. Badania wykazują, że u stale palących marihuanę objawy te obserwuje u siebie ok. 40% osób.